Hos oss får era barn den pedagogiska omsorg de behöver!

Välkommen till oss!

 

Vi erbjuder en barnomsorg som är individuellt utformad och som till stor  del sker i hemmiljö, där barnen erbjuds en trygg och stimulerande  miljö.

Vi är noggrant utvalda pedagoger med utbildning och erfarenhet. Hos oss ställs det samma krav på personal och arbetssätt som på förskolor.  Vi följer de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan. Föräldrar kan känna tryggheten i att deras barn blir sett och uppmärksammat varje dag eftersom barngruppen är liten.

För oss är det viktigt att varje barn, under lekfulla former, får utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga. Med den lilla gruppen som utgångspunkt är det lätt att skapa en lugn miljö där varje barn känner sig sedda och hörda- något som har en gynnsam inverkan på barns lärande- och mognadsmöjligheter. Vi träffas tillsammans för att ge möjlighet till aktiviteter i något  större grupper. Där ges barnen tillfälle till social träning och  gruppsamvaro, fysisk aktivitet, inlärning samt möjlighet till kamratskap  med fler barn.

Viktigt för oss är att barnen ska känna trygghet, delaktighet, solidaritet och ansvar. Vi har ett intresse för barns utveckling, varje barns omsorg och välmående. Samvaron hos oss ska kännetecknas av trygghet, respekt, hänsyn, lärande, gemenskap, ansvar och trivsel.

Vårt mål är att barnen ska utvecklas till självständiga,  positiva och trygga individer. Att lära sig sitt eget värde och att alla  människor är lika mycket värda oavsett hudfärg, kön, ålder eller  religion. Genom positiv uppmuntran och uppmärksamhet, i en lugn och  trevlig hemmiljö med lagom stor barngrupp får barnet en chans att  utvecklas individuellt i sin egen takt och hitta sina starka sidor.

 

Några av fördelarna att ha era barn hos oss:

·         Lugn miljö och låg ljudnivå

·         Individanpassad verksamhet

·         Friheten att kunna anpassa verksamheten efter gruppens aktuella behov och önskemål.

·         Mindre sjukdagar

·         Aktiviteter i större grupp med fler barn och dagmammor

·         Hemlagad mat varje dag

·         Samma pedagog som tar emot, lämnar ifrån och som även sett barnet under hela dagen

·         Lek i hemmiljö & mycket utevistelse

·         Samma försäkringar och villkor som er kommun

·         Vi följer er kommuns maxtaxa

·         Vikariesystem där alla barnen känner sin vikarie

·         En kortare väg till ledningen gör det enklare att bli hörd och påverka

 

När ni hämtar era barn vet ni att de har haft en stimulerande och rolig dag.

 

Stäng meny