Hos oss får era barn den pedagogiska omsorg de behöver!

Alla dagbarnvårdare kommer att följa dessa rutiner därför att rutiner skapar trygghet hos barnen.

 

7.00-7.30 serveras frukost

9.00 Samling med frukstund. Därefter börjar våra aktiviteter. Detta kan vara tex.: utelek, promenad, sångstund, rörelse/ gympa, lek med lera, måla/ rita osv

11.15 serveras lunchen

12- 13.30/ 14.00 är det vila för barnen. Sovstund för de små och vila med tex böcker för de större. Detta blir en överenskommelse med föräldrarna.

14.15 serveras mellanmål

Efter mellanmål är det fri lek inne eller ute.

 

Så här kan en vanlig dag se ut:

Frukost

Till de barn som kommer tidigt på morgonen, mellan 6.30-7.30, serveras frukost som äts i lugn och ro utan stress och buller. Det blir en skön start på en härlig dag!

Därefter har vi det ganska lugnt, leker eller pysslar efter behag.

Samling

Samling med sånger, sagor, rim och ramsor. Samlingarna planeras efter barnens intressen, förmågor och behov för stunden.

Det finns inga dåliga väder – bara dåliga kläder!

Vi tar på oss kläder efter väder och går ut.

Små barngrupper och mycket frisk luft gör att vi alla mår bra och inte är så utsatta för smitta. Utomhus finns också mycket att upptäcka, och en stor variation av aktiviteter.

Varje dag leker vi på lekplatser och i grönområden i närheten och barnen får utlopp för sitt stora rörelsebehov och gott om utrymme för sin lek och fantasi!

Trafikträning får vi på köpet när vi rör oss mellan hem och lekplatser eller parker.

När vi är ute passar vi också på att träffa varandra, barnen träffar sina kompisar och får tillfälle att knyta kontakter med fler barn och vuxna. Barnen träffar sina vikariedagmammor, det är viktigt så att vikariesystemet fungerar bra, med vikarier som är trygga och välbekanta personer.

Det blir ofta fri lek när vi är utomhus, för att vi vet att barn behöver det, men vi hinner också med mer planerade aktiviteter som till exempel passar bra in i temaarbetet.

Lunch

Lite före klockan 11 är det dags att börja med lunchen. De barn som vill vara delaktiga i dukning och enklare sysslor i samband med tillagningen får möjlighet till det. Vi äter i lugn och ro under trevligt samtal. Barnen klarar mycket själva, och hjälper varandra med att räcka över grönsaker och hälla upp dryck. Var och en plockar undan tallrik och glas efter sig, och tvättar givetvis händerna både före och efter maten.

Även om vi normalt äter lunchen hemma kan det förstås hända att vädret är så vackert att både vuxna och barn ogärna går in igen, då kan vi ibland ta med oss matsäck och äta i naturen.

Maten

Vi serverar hemlagad mat efter en varierad matsedel. De barn som kräver särskild kost av olika anledningar får givetvis sina behov tillgodosedda.

Det finns många åsikter om livsmedel med socker i. Var dagbarnvårdare har sin egen linje vad gäller sötade produkter – givetvis i samförstånd med ”sina” föräldrar.

Sovvila eller en lugn stund

Efter maten vilar de små. De äldre barnen kan då få en stund till att pyssla med småsaker, eller lägga beslag på sin dagmamma som gärna varvar ner med att läsa en bok. Vi hinner med att arbeta med temat, pyssla, pussla, måla, rita, läsa böcker eller ”bara” leka.

Mellanmål

Omkring klockan 14 brukar det vara dags att fylla på med lite energi, och mellanmålet serveras. Rutinerna för mellanmålet ser ut som vid lunchen.

Efter mellanmålet kan vi fortsätta med de aktiviteter vi påbörjade innan, eller hittar på något nytt att göra.

 

Måltider, antal och alternativ kost

Det kommer att serveras 2 huvudmål, Frukost och Lunch. Utöver dessa huvudmål kommer det att erbjudas två mellanmål, fruktstund och mellanmål.

Alternativ kost som t ex vegetarisk rätt vid varje mål kommer att kunna erbjudas vid föräldrars önskemål. Det kommer även att tas hänsyn till allergier och kunna erbjuda de barnen kost som är passande för dem.

Maten kommer att vara hemlagad. Barnen kan följa hur maten tillreds, och hjälper till med enklare sysslor kring matlagningen. Dagbarnvårdaren ansvarar själv för matinköpen. Vid utformningen av matsedel et cetera, följs Livsmedelsverkets rekommendationer angående förskolans kosthållning.  Det kommer att finnas en matsedel för alla föräldrar att ta del av.

 

Utevistelse

”Arbetslaget skall ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.” (Lpfö 98)

Att barnen får vara ute varje dag är en självklarhet. Utevistelsen kan variera beroende vad området hos dagbarnvårdaren erbjuder som lekplatser, trädgård och parker och även åldern på barnen.

Att barnen får komma iväg ibland är viktigt. Att promenera och lära känna sin stad och få kännedom om vad närområdet kan erbjuda. Vi kommer att försöka hitta åldersanpassade aktiviteter och samarbeta, dagbarnvårdare mellan för att kunna genomföra dessa. Under promenaderna kommer barnen att få vana att röra sig i sin stad, vilka vägar är bra att gå och hur man beter sig vid ett övergångsställe. Åt vilket håll ligger tågstationen, hur hittar jag till biblioteket osv.

Alla barn kommer även att ha vars en reflexväst. Ett mål är att införskaffa någon form av transport för barnen att åka i tex. Cykel med plats för barnen eller vagn med plats för barnen beroende på behov utifrån åldrar på barnen.

Stäng meny